Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

Kontakt

Skadeteknik i Värmland

Nu också i Karlskoga

Karlstad

 

Adress
Skadeteknik Sverige AB
Gräsdalsgatan 9A
653 43 Karlstad

Telefon: 010-470 67 00
Journummer: 010-470 67 50
Fax: 054-57 21 78
E-post:
info@varmland.skadeteknik.se

Platschef
Pär Bredsberg
Tele: 010-470 67 51
E-post:
par.bredsberg@skadeteknik.se

 

Arbetsledare
Håkan Moberg
Mobil:
010-470 67 53
E-post:
hakan.moberg@skadeteknik.se

Fukttekniker
Jakob Karlsson
Tele: 010-470 67 52
E-post: jakob.karlsson@skadeteknik.se

 

RBK-auktoriserad fuktkontrollant

Karlskoga

 

Arbetsledare
Tomas Sachs
Mobil:
010-470 67 56
E-post:
tomas.sachs@skadeteknik.se