Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

Asbestsanering

Asbest kan finnas på en rad platser i äldre byggnader, till exempel i ventilationen,
soprumsväggar, våtutrymmen, under plastmattor och i väggskivor.

Efter en brandskada blir behovet av asbestsanering akut eftersom de skadliga fibrerna kan spridas i byggnaden.

Våra auktoriserade asbestsanerare utför allt från provtagning till asbestsanering. Naturligtvis tar vi hand om materialet på ett säkert och miljöriktigt sätt.

Asbestsanering.