Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

Konsulttjänster

Vi tillhandahåller också konsulttjänster som exempelvis inventering av förorenade områden, fukt- och kemikaliemätningar med tillhörande riskanalyser. En objektiv bedömning och eventuella åtgärdsförslag ingår förstås.

Konsulttjänster.

Konsulttjänster och marksanering.