Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

Ventilationssanering

Ett väl underhållet ventilationssystem förbättrar inomhusmiljön och driftekonomin. Skadeteknik arbetar med alla typer av ventilationskanaler i alla typer av byggnader; från industri till skolor och bostäder.

Ventilationssanering. Rengöring av ventilationsanläggningar.