Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

Kontakt

Skadeteknik i Sörmland

 

Adress
Skadeteknik Sverige AB
Materialvägen 1
611 45 Nyköping

Telefon: 010-470 67 00
Journummer: 010-470 67 40
Fax: 0155-28 60 69
E-post:
info@sormland.skadeteknik.se

Platschef
Andreas Dahlbeck
Tele: 010-470 67 41
E-post:
andreas.dahlbeck@skadeteknik.se

 

Arbetsledare
Magnus Henningsson
Mobil: 010-470 67 42
E-post: magnus.henningsson@skadeteknik.se

Fukttekniker
Stefan Henriksson
Mobil:
010-470 67 43
E-post:

stefan.henriksson@skadeteknik.se

Fukttekniker
Michael Olausson
Mobil:
010-470 67 44
E-post:
michael.olausson@skadeteknik.se