Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

Mer om Skadeteknik

Verksamheten startades 1989. Med en stadigt ökande efterfrågan på våra tjänster, har företaget vuxit. I dag har vi anläggningar i Jönköping, Karlstad, Karlskoga, Nyköping, Stockholm, Tranås och i Örebro, där vårt huvudkontor är beläget.

Varje insats är den viktigaste vi gjort

Bredden i vårt utbud av saneringstjänster är en tillgång för våra uppdragsgivare. Expertkunskapen och erfarenheten kommer våra kunder och de skadedrabbade tillgodo i form av rådgivning och rätt kvalitet i genomförda arbeten. Förmågan att göra korrekta prioriteringar och använda metoder och resurser optimalt, är en trygghet för alla parter.


Miljöhänsyn till vardags
Miljöhänsyn har en given plats i vår vardag när det gäller såväl arbetssätt som metoder. Samtliga enheter inom Skadeteknik-koncernen är certifierade enligt ISO 14001. En av våra målsättningar är att ständigt identifiera, utveckla och anamma nya metoder som begränsar negativ miljöpåverkan.


Skadetekniks personal bär ID06
ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen samt kunna koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 består av olika tekniska system från olika ackrediterade leverantörer som uppfyller vissa standarder och funktioner.
ID06-hanteringen på en arbetsplats innebär således att samtliga aktörer, oavsett inbördes avtals­förhållanden, använder samma system för olika gemensamma ändamål.


Vi för elektronisk personalliggare enligt gällande lagstiftning

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbets­platser där verksamhet bedrivs. En personal­liggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbets­platsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass.


Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

 

Certifierat genom Achilles

Achilles är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och -risk samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling som följer lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF). Se certifikatet här.


Skadeteknik Sverige AB

Koncernchef / VD
Kenneth Sers

Produktions- & Utvecklingschef
Hans Nygren

Administration
Jeannette Strömberg
Jessica Hallingsten


Medlem i

SFR