Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

Nyheter

Välkommen till våra nyhetssidor

Att sanera, rädda värden, återskapa miljöer, förenkla för uppdragsgivare och skadedrabbade, det är vad vår vardag handlar om. 
Vår förhoppning är att vår webbplats ska ge en bra överblick över vårt breda
kunnande och de tjänster vi erbjuder. 

Skadeteknik utvecklas ständigt ur många perspektiv och vi hoppas att det återspeglas i våra nyhetssidor. 

Hittar du inte svar på dina frågor, är du välkommen att kontakta oss.

Med vänlig hälsning

Kenneth Sers
Koncern-VD


Saneringsprojekt