Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

Asbestsanering

Asbest kan finnas på en rad platser i äldre byggnader, till exempel i ventilationen,
soprumsväggar, våtutrymmen, under plastmattor och i väggskivor.

Efter en brandskada blir behovet av asbestsanering akut eftersom de skadliga fibrerna kan spridas i byggnaden.

Våra auktoriserade asbestsanerare utför allt från provtagning till asbestsanering. Naturligtvis tar vi hand om materialet på ett säkert och miljöriktigt sätt.

Mer om vårt affärsområde Fastighet kan du läsa här.

Asbestsanering.