Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

Avfuktning - Skadebesiktning - Vattenskadesanering

Efter att en fukt/vattenskada upptäckts så är det viktigt att inventera skadan. Resultatet av inventeringen skall dokumenteras och omedelbart meddelas till fastighetsägaren och/eller försäkringbolaget.

För att begränsa skadan, skall man så fort omständigheterna tillåter det, installera avfuktningsaggregat och utreda om mögel- eller svampangrepp medfört skador i de inre delarna av berörda konstruktioner.

Med hjälp av våra byggtekniska kunskaper och erfarenheter sammanställer vi resultat av inventering och analysrapporter med ett komplett åtgärdsförslag som sedan ligger till grund för en väl förberedd, effektiv kvalitets- och miljösäkrad sanering.

Mer om vårt affärsområde Fastighet kan du läsa här.

Avfuktning och vattenskadesanering.