Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

Brandskadesanering

De flesta bränder sker lyckligtvis utan personskador eller dödsfall. Men de materiella skadorna är ofta omfattande – och olyckan är förstås traumatisk för de drabbade.

Varje år hanterar vi hundratals brand- och sotskador på uppdrag av alla större försäkringsbolag och räddar värden för mångmiljonbelopp.

Mer om vårt affärsområde Fastighet kan du läsa här.

Brandskadesanering.