Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

Industrisanering - service

En ren industrilokal bidrar till en effektivare verksamhet genom bättre arbetsmiljö, minimerade hälsorisker, den förebygger brandrisker och reducerar kostsamma driftstopp.

Exempel på vår industriservice är:
- högtrycksrengöring
- vakuumsugning
- golv- och betongsanering
- kemikaliesanering
- förebyggande underhåll
- och mycket mer.

Kostnadsfri åtgärdsanalys
Skadeteknik Sverige AB erbjuder en kostnadsfri åtgärdsanalys. Tillsammans med er gör vi en inventering av er verksamhet för att kartlägga vilka åtgärder som möjliggör en ökad effektivitet i företaget och förhindrar kostsamma driftstopp. Vi gör en noggrann översyn av anläggningen och dokumenterar vad som behöver åtgärdas för att skapa en bra arbetsmiljö och effektivare verksamhet.

Mer om vårt Affärsområde Industri finns att läsa här.

Industrisanering och industriservice.