Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

Isblästring

Torrisblästring är en relativ ny metod för en effektiv rengöring av byggnadsdelar, maskiner, båtar mindre och mindre detaljer etc.

Metoden är mycket bra ur ett miljöperspektiv, den är också ett effektivt och tids-besparande alternativ till traditionella industriella rengörningsmetoder.

Metoden är helt torr, den ger inga nya restprodukter som skall saneras efter rengörningen, det enda avfallet är den ursprungliga föroreningen.

Att ta hand om den ursprungliga föroreningen på ett miljösäkert sätt ingår som en naturlig del i våra tjänster.

Mer om vårt Affärsområde Industri finns att läsa här.

Isblästring. Torrisblästring.

  Video  
Isblästring i olika industrimiljöer
Isblästring efter brandskada
Isblästring i livsmedelindustri
Isblästring av båt -båtdelar