Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

Kemikaliesanering

Utsläpp av kemikalier

Uppdrag för Skadeteknik som rör kemikaliesanering är ofta akuta i sin natur.
Vi börjar alltid med att inventera skadeplatsen. Med resultatet av inventeringen som beslutsunderlag genomför vi nödvändiga akuta åtgärder för att förhindra ytterligare spridning och skador på människa och miljö.

Innan själva saneringsarbetet påbörjas begärs säkerhetsdatablad in från kund alternativt från tillverkaren eller leverantören för granskning av farliga egenskaper.

Vår projektledare kontaktar underleverantör för uppsugning om det är risk för spridning av flytande kemikalier. Vid större utsläpp kontaktas Räddningsverket.

Om skadan innebär risk för spridning eller risk för miljö och hälsa kontaktas också det lokala miljökontoret.

Mer om vårt affärsområde Mark & Miljö kan du läsa här.

Kemikaliesanering.

Sanering av kemikalieförråd

Vi utför också planerade saneringar av lokaler och andra utrymmen där kemikalier hanteras. Vi tar hand om kemikalier av de mest skiftande slag. Kvicksilver, oljor, lösningsmedel, hormoslyr, lut och glykol är några exempel.

Mer om vårt Affärsområde Industri finns att läsa här.

Kemikaliesanering.