Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

Marksanering - sanering av förorenade områden

Skadeteknik har utvecklat mobila reningsverk för rening av oljeförorenat vatten. Vid sanering av förorenad mark använder vi när det är lämpligt bakterier som bryter ned olja till koldioxid och vatten.
Försäkringsbolag, industrier och miljökontor har upptäckt fördelarna med vår teknik och rekommenderar våra metoder som både är kostnadseffektiva och minimerar behovet av fysiska ingrepp.
Vi sköter också alla nödvändiga myndighetskontakter under arbetets gång. Det sparar tid och är en trygghet för dig som kund. Skadeteknik är en komplett partner för alla typer av restvärdesräddning och sanering. 

Mer om vårt affärsområde Mark & Miljö kan du läsa här.