Vilka är vi?

Mer om Skadeteknik

Verksamheten startades 1989. Med en stadigt ökande efterfrågan på våra tjänster, har företaget vuxit. I dag har vi anläggningar i Jönköping, Karlstad, Karlskoga, Motala, Nyköping och i Örebro, där vårt huvudkontor är beläget.

Varje insats är den viktigaste vi gjort

Bredden i vårt utbud av saneringstjänster är en tillgång för våra uppdragsgivare. Expertkunskapen och erfarenheten kommer våra kunder och de skade­drabbade tillgodo i form av rådgivning och rätt kvalitet i genomförda arbeten. Förmågan att göra korrekta prioriteringar och använda metoder och resurser optimalt, är en trygghet för alla parter.

Kvalitets- och miljöhänsyn till vardags

Kvalitet och miljö har en given plats i vår vardag när det gäller såväl metoder som resurser. Samtliga enheter inom Skadeteknik-koncernen är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och 45001. Vår målsättning är att ständigt identifiera, utveckla och anamma nya metoder som ökar vår kvalitets-, miljö- och arbets­miljö­prestanda.

Behandling av personuppgifter

Skadeteknik behandlar de person­uppgifter som lämnas i samband med förfrågan, eventuella avtal och administration med avseende på leverans av tjänster och andra produkter.

I samband med att en kundrelation inleds, genom exempelvis förfrågan, behandlas kontakt­uppgifterna: namn, adress, e-postadress och telefon­nummer. I samband med eventuellt avtal bifogas person­nummer till uppgifterna.

Vårt ändamål

Ovanstående uppgifter behandlas för att hantera förfrågningar med till­hörande administrativa åtgärder och för att uppfylla avtal. De behandlas också för att uppfylla förpliktelser med avseende på garanti­åtagande och berörda författningar.

I samband med upprättande av avtal används uppgifterna också för kredit­prövning.

Efter leverans enligt avtal och even­tuella tillägg­beställningar används person­upp­gifterna för fakturering, och eventuell betalnings­påminnelse.
Uppgifterna behandlas också om rot- och rutavdraget används genom att

Skadeteknik gör ett avdrag på arbets­kostnaden vid fakturering och därefter begär resterande betalning från Skatteverket.

Skadetekniks personal bär ID06

ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen samt kunna koppla varje person till en arbetsgivare.

ID06 består av olika tekniska system från olika ackrediterade leverantörer som uppfyller vissa standarder och funktioner.

ID06-hanteringen på en arbetsplats innebär således att samtliga aktörer, oavsett inbördes avtals­förhållanden, använder samma system för olika gemensamma ändamål.

Vi för elektronisk personalliggare enligt gällande lagstiftning

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många bygg­arbets­platser där verksamhet bedrivs.

En personal­liggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbets­platsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass.

Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Vi är certifierade genom Achilles

Achilles är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och -risk samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling som följer lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF).

Medlem i Saneringsföretagens Riksförbund

SFR arbetar för att på olika vägar främja saneringsbranschen och verka för en teknisk och kvalitativ utveckling av medlemsföretagens tjänster.

Miljön är en av de stora samhällsfrågorna och en effektiv miljöanpassning har blivit en nödvändighet i varje företags handlingsprogram.
SFR har en miljöpolicy som stödjer medlemsföretagen i det lokala miljöarbetet samt sprider goda exempel bland medlemsföretagen.
SRFs företag gör miljövårdande insatser – på ett miljövänligt sätt.
Reportage NA

Med säte i Örebro - familjeägda Skadeteknik anställer och växer. “Kul att sönerna vill vara med på resan”

Hans Nygren, flankerad av sönerna Simon och Pontus.
Skadeteknik i Örebro är Sveriges största familjeägda saneringsföretag. Efter snart 35 år i branschen är de självklart experter på sanering samt att möta människor i utsatta situationer.

– Vi vet hur jobbigt det är att drabbas av till exempel brand- eller vattenskada.
2024 © Skadeteknik Sverige AB. All rights reserved.

Webbplats skapad av Area81.se

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till personalansvarig Kjell Johansson som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.
Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
- Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare: https://whistle.qnister.com/skadeteknik
- Använd inte företagets dator eller nätverk.
(Alternativt scanna QR koden nedan)