Asbestsanering

Asbest kan finnas på en rad platser i äldre byggnader, till exempel i ventilationen, soprumsväggar, våtutrymmen, under plastmattor och i väggskivor.

Farliga avfall

Behov och krav på asbestsanering uppstår ofta i samband med reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad (ROT). Skadeteknik har de tillstånd och de resurser som krävs för att utföra korrekta saneringar enligt gällande lagkrav. Våra erfarna och auktoriserade sanerings­tekniker utför allt från provtagning till sanering och korrekt avfallshantering. För samtliga analyser med avseende på asbest anlitar vi ackrediterade laboratorier.
Naturligtvis tar vi hand om och transporterar det farliga avfall som uppstår på ett säkert och miljöriktigt sätt. Skadeteknik har Länsstyrelsens tillstånd att transportera farligt avfall.

Farorna med asbest

Idag finns kunskap om farorna med asbest. Men dessa ämnen kan finnas på fler ställen i en fastighet än man känner till.

Genom åren har det använts som bland annat brandskydd, värmeisolering, bullerdämpning, armering, i färger och plaster, i fix och fog till kakel och av flertalet industrier.

Före ombyggnad, rivning eller renovering är det betydelsefullt att man asbestinventerar för att vara på den säkra sidan.

Efter en brandskada blir behovet av asbestsanering akut eftersom de skadliga fibrerna kan spridas i byggnaden. Våra auktoriserade asbestsanerare ut för provtagning och sanering på plats. Alla
restprodukter tas om hand på ett säkert och miljöriktigt sätt för att skona miljön.

Skadeteknik tar naturligtvis även hand om all dokumentation.

Helhetsansvar ger kvalitet

Vi besiktigar, samordnar, sanerar och återställer med totalansvar.

Vår kompetenta personal tar hand om projekten från inventering till dokumentation med fullt ansvar, innovativa lösningar och hög tillgänglighet. Vi arbetar hela tiden med att identifiera, utveckla och ta till oss nya metoder som begränsar negativ miljöpåverkan.

Jour dygnet runt sedan 1989

Självfallet har vi beredskap dygnet runt året alla dagar. Oavsett vad som hänt- finner vi en optimal lösning med både miljöhänsyn och kostnadseffektivitet!
2024 © Skadeteknik Sverige AB. All rights reserved.

Webbplats skapad av Area81.se

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till personalansvarig Kjell Johansson som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.
Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
- Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare: https://whistle.qnister.com/skadeteknik
- Använd inte företagets dator eller nätverk.
(Alternativt scanna QR koden nedan)