Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

Välkommen till Skadeteknik

Skadeteknik är ett av Sveriges mest anlitade saneringsföretag och en komplett partner för alla typer av sanering och räddning av restvärden.
Med uppdrag att rädda ekonomiska och känslomässiga värden, erbjuder vi helhets­lösningar och enskilda tjänster.
Vi arbetar också med förebyggande åtgärder i syfte att förhindra skador som kan drabba miljö, människor, byggnader - och reducera kostsamma driftstopp i olika verksamheter.

Våra tjänster:

Asbestsanering
Avfuktning & RBK Brandskadesanering
Betongslipning Industrisanering
Isblästring Kemikaliesanering
Klottersanering Konsulttjänster
Marksanering PCB-sanering
Socialsanering Ventilationssanering

Jour dygnet runt
Vi har 24 timmar jour årets alla
dagar och en väl inarbetad
beredskap att rycka ut med kort
varsel.

När det har hänt -
är du välkommen att ringa oss
på telefon 020- 27 60 60 så får
du hjälp och stöd genom vår jourberedskap.