Miljöinventeringar

Vi tillhandahåller konsulttjänster som exempelvis fukt- och kemikaliemätningar med tillhörande riskanalyser.

Farliga avfall

Vi tillhandahåller konsulttjänster som exempelvis fukt- och kemikaliemätningar med tillhörande riskanalyser. Vår långa erfarenhet av sanering gör att vi även kan erbjuda miljöinventeringar både för mark, vatten och fastigheter med olika typer av inre miljöer.

En objektiv bedömning med åtgärdsförslag ingår förstås. Vi har sanerat mark och fastigheter med miljön i fokus sedan 1989.

Inom vårt affärsområde Mark och Miljö erbjuder vi ett brett utbud av tjänster.

Förorenade byggnader

Förorenade byggnader och mark kan skapa många miljö- och hälsoproblem.

En miljöinventering visar vad som döljer sig.

Att undersöka om det finns föroreningar, miljö- och hälsofarliga ämnen i mark och fastigheter är ennödvändighet vid förändring eller vid till exempel dålig inomhusmiljö.

Vare sig man vill få kunskap om orsaken till problemen eller veta om något döljer sig är miljöinventering rätt åtgärd vid rivning, renovering elleröverlåtelse. Våra miljökonsulter finner alla de risker som kan förekomma och vet hur de åtgärdas.

De gör rivningsplaner och åtgärdsanalyser och vårt protokoll innehåller alltid förslag på optimala samt kostnadsberäknade saneringsprocesser.

Helhetsansvar ger kvalitet

Vi besiktigar, samordnar, sanerar och återställer med totalansvar.

Vår kompetenta personal tar hand om projekten från inventering till dokumentation med fullt ansvar, innovativa lösningar och hög tillgänglighet. Vi arbetar hela tiden med att identifiera, utveckla och ta till oss nya metoder som begränsar negativ miljöpåverkan.

Jour dygnet runt sedan 1989

Självfallet har vi beredskap dygnet runt året alla dagar. Oavsett vad som hänt- finner vi en optimal lösning med både miljöhänsyn och kostnadseffektivitet!
2024 © Skadeteknik Sverige AB. All rights reserved.

Webbplats skapad av Area81.se

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till personalansvarig Kjell Johansson som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.
Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
- Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare: https://whistle.qnister.com/skadeteknik
- Använd inte företagets dator eller nätverk.
(Alternativt scanna QR koden nedan)