Miljöinventeringar

Vi på Skadeteknik erbjuder omfattande miljöinventeringar för att identifiera och hantera miljö- och hälsorisker i samband med mark, vatten och fastigheter. Vår långa erfarenhet av sanering och miljöskydd gör att vi kan erbjuda experttjänster som säkerställer att din fastighet är säker och miljövänlig.

Våra Tjänster inom Miljöinventering

  • Fukt- och Kemikaliemätningar: Vi utför detaljerade mätningar av fukt och kemikalier för att identifiera potentiella risker och problemområden. Våra analyser inkluderar omfattande riskbedömningar och åtgärdsförslag för att hantera upptäckta föroreningar.
  • Miljöinventering Rivning: Vid rivning av byggnader är det viktigt att genomföra en noggrann miljöinventering för att identifiera och hantera farliga material som asbest, PCB och tungmetaller. Vi skapar rivningsplaner och åtgärdsanalyser för att säkerställa en säker och miljövänlig rivningsprocess.
  • Sanering av Förorenad Mark och Vatten: Vi har lång erfarenhet av att sanera förorenade områden och arbetar med innovativa metoder för att minimera miljöpåverkan. Vår helhetsansats inkluderar allt från inventering och sanering till återställning och dokumentation.

Farligt Avfall och Åtgärdsförslag

Vi erbjuder en objektiv bedömning av fastigheter och marker, inklusive identifiering av farligt avfall och förorenade områden. Vår rapport innehåller alltid förslag på optimala saneringsprocesser, komplett med kostnadsberäkningar. Detta säkerställer att alla åtgärder är både effektiva och ekonomiska.

Helhetsansvar för Kvalitet

Vi tar totalansvar för våra projekt, vilket inkluderar besiktning, samordning, sanering och återställning. Vår kompetenta personal hanterar hela processen från början till slut med innovativa lösningar och hög tillgänglighet. Vi arbetar ständigt med att identifiera och utveckla nya metoder som begränsar negativ miljöpåverkan.

Förorenade Byggnader

Förorenade byggnader kan skapa betydande miljö- och hälsoproblem. En noggrann miljöinventering är nödvändig för att identifiera hälso- och miljöfarliga ämnen som kan finnas dolda i byggmaterial och mark. Detta är särskilt viktigt vid planerade renoveringar, rivningar eller fastighetsöverlåtelser.

Riskbedömning och Åtgärdsplaner

Våra miljökonsulter har stor erfarenhet av att identifiera risker och föreslå lämpliga åtgärder. Vi erbjuder detaljerade rivningsplaner och åtgärdsanalyser som hjälper till att säkerställa att alla saneringsprocesser är optimala och kostnadseffektiva. Vi strävar efter att alltid leverera högsta kvalitet och hållbara lösningar för våra kunder.

Miljöinventering för Rivning

Vid planerad rivning är det av yttersta vikt att genomföra en miljöinventering för att upptäcka och hantera alla farliga ämnen. Detta inkluderar material som kan utgöra en risk under rivningsprocessen, såsom asbest och PCB. Våra experter säkerställer att alla farliga material hanteras korrekt och att rivningsprocessen sker på ett säkert och miljövänligt sätt​.

Kontakta oss idag för att diskutera dina behov av miljöinventering och hur vi kan hjälpa dig att säkerställa en säker och miljövänlig hantering av din fastighet. Vi ser fram emot att erbjuda dig vår expertis och våra omfattande tjänster inom miljöinventering och sanering.

Vanliga Frågor om Miljöinventering

Loader image

Vid rivning är det viktigt att genomföra en miljöinventering för att upptäcka och hantera alla farliga ämnen som kan finnas i byggmaterialen. Detta förhindrar att farliga ämnen sprids och säkerställer att rivningsprocessen sker på ett säkert och miljövänligt sätt.

En miljöinventering kan inkludera fukt- och kemikaliemätningar, riskanalyser, och bedömningar av farligt avfall. Vi utför även analyser av mark och vatten för att identifiera eventuella föroreningar och hälsofarliga ämnen​.

En miljöinventering kan hjälpa till att identifiera potentiella problem tidigt i ett projekt, vilket kan minska risken för oväntade kostnader senare. Våra inventeringar inkluderar åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar för att säkerställa att alla saneringsprocesser är både effektiva och ekonomiska.

Tiden det tar att genomföra en miljöinventering beror på projektets omfattning och komplexitet. En mindre inventering kan ta några dagar medan en mer omfattande undersökning av stora fastigheter eller områden kan ta flera veckor.

Ja, vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom att använda biologiskt nedbrytbara kemikalier och metoder som är skonsamma mot miljön. Vi arbetar ständigt med att utveckla och implementera nya tekniker för att minska negativ miljöpåverkan​.

Efter att vi genomfört en miljöinventering får du en detaljerad rapport som inkluderar våra fynd, riskbedömningar och rekommenderade åtgärder. Vi kan även hjälpa till med sanering, återställning och dokumentation för att säkerställa att alla miljö- och hälsorisker hanteras korrekt​.

Jour dygnet runt sedan 1989

Självfallet har vi beredskap dygnet runt året alla dagar. Oavsett vad som hänt- finner vi en optimal lösning med både miljöhänsyn och kostnadseffektivitet!
2024 © Skadeteknik Sverige AB. All rights reserved.

Webbplats skapad av Area81.se

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till personalansvarig Kjell Johansson som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.
Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
- Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare: https://whistle.qnister.com/skadeteknik
- Använd inte företagets dator eller nätverk.
(Alternativt scanna QR koden nedan)