Avfuktning, svamp & mögel

Fuktskador kan uppstå på grund av släckvatten efter en brand men även vid exempelvis läckage som kan förstöra byggnadskonstruktionen i ett hus.

När vatten/fukt skadan är framme.

Efter att en fukt/vattenskada upptäckts så är det viktigt att inventera skadan. Resultatet av inventeringen skall dokumenteras och omedelbart meddelas till fastighets­ägaren och/eller försäkringbolaget. För att begränsa skadan, skall man så fort omständigheterna tillåter det, installera avfuktningsaggregat och utreda om mögel- eller svamp­angrepp medfört skador i de inre delarna av berörda konstruktioner. Med hjälp av våra byggtekniska kunskaper och erfarenheter sammanställer vi resultat av inventering och analysrapporter med ett komplett åtgärdsförslag som sedan ligger till grund för en väl förberedd, effektiv kvalitets- och miljösäkrad sanering.

Avfuktning vid akuta skador, läckage eller förebyggande

Fuktskador kan uppstå på grund av släckvatten efter en brand men även vid exempelvis läckage som kan förstöra byggnadskonstruktionen i ett hus. Med byggteknisk kunskap gör våra erfarna fukttekniker en undersökning och fastställer omfattningen samt orsaken till skadan.

Avfuktning kan behövas vid akuta skador och efter ett långvarigt läckage, men kan även vara viktigt som förebyggande åtgärd vid ombyggnader för att undvika fuktskador.

Vi är specialister på att både förhindra mögel- och andra fuktproblem samt att utföra mögelsanering.

Med rätt kunskap och behovsanpassad teknik gör vi varje fastighet torr och frisk.

Helhetsansvar ger kvalitet

Vi besiktigar, samordnar, sanerar och återställer med totalansvar.

Vår kompetenta personal tar hand om projekten från inventering till dokumentation med fullt ansvar, innovativa lösningar och hög tillgänglighet. Vi arbetar hela tiden med att identifiera, utveckla och ta till oss nya metoder som begränsar negativ miljöpåverkan.

Jour dygnet runt sedan 1989

Självfallet har vi beredskap dygnet runt året alla dagar. Oavsett vad som hänt- finner vi en optimal lösning med både miljöhänsyn och kostnadseffektivitet!
2024 © Skadeteknik Sverige AB. All rights reserved.

Webbplats skapad av Area81.se

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till personalansvarig Kjell Johansson som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.
Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
- Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare: https://whistle.qnister.com/skadeteknik
- Använd inte företagets dator eller nätverk.
(Alternativt scanna QR koden nedan)