Fasadtvätt

Vill du ha en ren snygg fasad tar du kontakt med oss för mer information.

Sköt om din fasad

En ren och välskött fasad är inte bara visuellet, utan även viktigt för att fastigheten skall hålla sin hållbarhet. En smutsig fasad kan leda till att husets yttre kan skadas på olika sätt vilket också kan öka risken för fuktskador. Om man inte sköter om sin fasad på rätt sätt och håller den ren så kan det leda till mögel, röta och andra problem. Något som är viktigt att tänka på är också att en smutsig fasad slits ut markant snabbare än om man håller den ren.

Om det går för lång tid och man har en fuktig/smutsig fasad så kan det sluta med att huset behöver renoveras eller att fasaden behöver bytas ut tidigare än nödvändigt.

Jour dygnet runt sedan 1989

Självfallet har vi beredskap dygnet runt året alla dagar. Oavsett vad som hänt- finner vi en optimal lösning med både miljöhänsyn och kostnadseffektivitet!
2024 © Skadeteknik Sverige AB. All rights reserved.

Webbplats skapad av Area81.se

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till personalansvarig Kjell Johansson som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.
Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
- Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare: https://whistle.qnister.com/skadeteknik
- Använd inte företagets dator eller nätverk.
(Alternativt scanna QR koden nedan)