Betongslipning

Vi har kompetens, lång erfarenhet och effektiva metoder för betongslipning, sanering och annan behandling av betong.

Effektiva metoder för betongslipning

Skadeteknik har kompetens, lång erfarenhet och effektiva metoder för betongslipning, sanering och annan behandling av betong. Till exempel ger vi svårstädade verkstadsgolv en stenhård yta som är mycket lätt att hålla ren. I källare och garage ger diamantslipning och efterbehandling ett fullgott skydd mot golvfukt. Vi avlägsnar också limrester som gör golvet ojämnt, svårbehandlat och dessutom förlänger torktiden vid en vattenskada.

Betongslipning ger stenhårda och slitstarka golv

Vi utför golvslipning efter brand- och vattenskador eller vid renovering och ombyggnad. Vi avlägsnar lim och andra rester från golvet och förvandlar svårstädade verkstadsgolv till stenhårda ytor som är mycket lätta att hålla rena. I källare och garage diamantslipar och efterbehandlar vi golven så de blir slitstarka med ett fullgott skydd mot golvfukt.

Helhetsansvar ger kvalitet

Vi besiktigar, samordnar, sanerar och återställer med totalansvar.

Vår kompetenta personal tar hand om projekten från inventering till dokumentation med fullt ansvar, innovativa lösningar och hög tillgänglighet. Vi arbetar hela tiden med att identifiera, utveckla och ta till oss nya metoder som begränsar negativ miljöpåverkan.

Jour dygnet runt sedan 1989

Självfallet har vi beredskap dygnet runt året alla dagar. Oavsett vad som hänt- finner vi en optimal lösning med både miljöhänsyn och kostnadseffektivitet!
2024 © Skadeteknik Sverige AB. All rights reserved.

Webbplats skapad av Area81.se

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till personalansvarig Kjell Johansson som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.
Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
- Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare: https://whistle.qnister.com/skadeteknik
- Använd inte företagets dator eller nätverk.
(Alternativt scanna QR koden nedan)