Brandskadesanering

Vid de flesta bränder är de materiella skadorna ofta omfattande och därför är det viktigt att vi snabbt är på plats

Omfattade skador

De flesta bränder sker lyckligtvis utan personskador eller dödsfall. Men de materiella skadorna är ofta omfattande – och olyckan är förstås traumatisk för de drabbade.

Varje år hanterar vi hundratals brand- och sotskador på uppdrag av alla större försäkringsbolag och ett stort antal fastighetsägare.

Vi räddar genom våra insatser värden för mång­miljon­belopp åt våra uppdragsgivare.

Brandsanering som räddar byggnader och ekonomiska värden

Vid de flesta bränder är de materiella skadorna ofta omfattande och därför är det viktigt att vi snabbt är på plats. Vi besiktigar för att avgöra vad som kan räddas och om något i fastigheten måste rivas.

Med rätta bedömningar och insatser kan värdeförluster begränsas väsentligt.

Vi handhar även alla typer av sanering som kan uppstå efter en brand som till exempel asbest- och PCB-sanering.

Med stor kunskap och rätt kompetens är vi med i hela projektet efter en brand, från inventering till sanering, rivning och avfuktning. Därefter bygger och återställer vi som det var före branden.

Helhetsansvar ger kvalitet

Vi besiktigar, samordnar, sanerar och återställer med totalansvar.

Vår kompetenta personal tar hand om projekten från inventering till dokumentation med fullt ansvar, innovativa lösningar och hög tillgänglighet. Vi arbetar hela tiden med att identifiera, utveckla och ta till oss nya metoder som begränsar negativ miljöpåverkan.

Jour dygnet runt sedan 1989

Självfallet har vi beredskap dygnet runt året alla dagar. Oavsett vad som hänt- finner vi en optimal lösning med både miljöhänsyn och kostnadseffektivitet!
2024 © Skadeteknik Sverige AB. All rights reserved.

Webbplats skapad av Area81.se

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till personalansvarig Kjell Johansson som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.
Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
- Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare: https://whistle.qnister.com/skadeteknik
- Använd inte företagets dator eller nätverk.
(Alternativt scanna QR koden nedan)