Ventilationssanering

Skadeteknik är ett företag som utför kontroll och rengöring av ventilationskanaler.

Underhåll

Ett väl underhållet ventilationssystem förbättrar inomhusmiljön och driftekonomin.

Skadeteknik arbetar med alla typer av ventilations­kanaler i alla typer av byggnader; från industri till skolor och bostäder.

Rena ventilationskanaler bidrar till en friskare luft i hemmet eller på arbetsplatsen.

De hjälper till att minska luftföroreningar, damm och mögelsporer. Detta kan bidra till att förbättra luftkvaliteten och minska risken för allergier och andra hälsoproblem.

Ventilationssystem bör kontrolleras regelbundet av en certifierad fackman. Kontrollen bör omfatta en visuell inspektion av kanalerna.

Ventilationssanering för ren luft och minskad energiförbrukning

Rena ventilationskanaler bidrar till bättre innemiljö samt friskare luft, och ett väl underhållet ventilationssystem förbättrar inomhusmiljön.

Orena ventilationskanaler ger sämre luftflöde och högre energiförbrukning.

Skadeteknik utför kontroll av ventilationskanaler i fastigheter och föreslår lämplig åtgärd för att göra rent kanalerna på ett kostnadseffektivt sätt

Helhetsansvar ger kvalitet

Vi besiktigar, samordnar, sanerar och återställer med totalansvar.

Vår kompetenta personal tar hand om projekten från inventering till dokumentation med fullt ansvar, innovativa lösningar och hög tillgänglighet. Vi arbetar hela tiden med att identifiera, utveckla och ta till oss nya metoder som begränsar negativ miljöpåverkan.

Jour dygnet runt sedan 1989

Självfallet har vi beredskap dygnet runt året alla dagar. Oavsett vad som hänt- finner vi en optimal lösning med både miljöhänsyn och kostnadseffektivitet!
2024 © Skadeteknik Sverige AB. All rights reserved.

Webbplats skapad av Area81.se

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till personalansvarig Kjell Johansson som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.
Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
- Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare: https://whistle.qnister.com/skadeteknik
- Använd inte företagets dator eller nätverk.
(Alternativt scanna QR koden nedan)