Isblästring

Metoden är helt torr, den ger inga nya restprodukter som skall saneras efter rengörningen, det enda avfallet är den ursprungliga föroreningen

Miljösäkert

Torrisblästring är en mycket effektiv metod för rengöring av byggnadsdelar, industrianläggningar, maskiner och mindre detaljer etc. Metoden är också bra ur ett miljöperspektiv och ett tids-besparande alternativ till traditionella industriella rengörings­metoder.

Metoden är helt torr, den ger inga nya restprodukter som skall saneras efter rengörningen, det enda avfallet är den ursprungliga föroreningen. Att ta hand om och transportera den ursprungliga föroreningen på ett miljösäkert sätt ingår som en naturlig del i våra tjänster.

Möjligheter

Vår mångåriga erfarenhet av all sorts industrisanering har gett oss expertkunskap och hög kompetens. Med följande utrustning klarar vi de flesta uppdrag:

- Isblästringsutrustning
- Sandblästringsutrustning
- Högtryckstvätt

Självfallet har vi alternativa metoder,alltid med miljön i fokus!

Helhetsansvar ger kvalitet

Vi besiktigar, samordnar, sanerar och återställer med totalansvar.

Vår kompetenta personal tar hand om projekten från inventering till dokumentation med fullt ansvar, innovativa lösningar och hög tillgänglighet. Vi arbetar hela tiden med att identifiera, utveckla och ta till oss nya metoder som begränsar negativ miljöpåverkan.

Jour dygnet runt sedan 1989

Självfallet har vi beredskap dygnet runt året alla dagar. Oavsett vad som hänt- finner vi en optimal lösning med både miljöhänsyn och kostnadseffektivitet!
2024 © Skadeteknik Sverige AB. All rights reserved.

Webbplats skapad av Area81.se

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till personalansvarig Kjell Johansson som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.
Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
- Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare: https://whistle.qnister.com/skadeteknik
- Använd inte företagets dator eller nätverk.
(Alternativt scanna QR koden nedan)