Miljörelaterade saneringar

Vi tillhandahåller konsulttjänster som exempelvis fukt- och kemikaliemätningar med tillhörande riskanalyser.

Farliga avfall

Vi tillhandahåller konsulttjänster som exempelvis fukt- och kemikaliemätningar med tillhörande riskanalyser. Vår långa erfarenhet av sanering gör att vi även kan erbjuda miljöinventeringar både för mark, vatten och fastigheter med olika typer av inre miljöer.

En objektiv bedömning med åtgärdsförslag ingår förstås. Vi har sanerat mark och fastigheter med miljön i fokus sedan 1989.

Inom vårt affärsområde Mark och Miljö erbjuder vi ett brett utbud av tjänster.

Kemikaliesanering

Uppdrag som rör kemikaliesanering är ofta akuta i sin natur. Vi börjar alltid med att inventera skadeplatsen. Med resultatet av inventeringen som beslutsunderlag genomför vi nödvändiga akuta åtgärder för att förhindra ytterligare spridning och skador på människa och miljö.

Innan själva saneringsarbetet påbörjas begärs säkerhetsdatablad in från kund alternativt från tillverkaren eller leverantören för granskning av farliga egenskaper.

Vår projektledare kontaktar underleverantör för uppsugning om det är risk för spridning av flytande kemikalier. Vi sköter även här alla nödvändiga myndighetskontakter under arbetets gång.

Sanering av kemikalieförråd

Vi utför också planerade saneringar av lokaler och andra utrymmen där kemikalier hanteras.

Vi tar hand om kemikalier av de mest skiftande slag. Kvicksilver, oljor, lösningsmedel, hormoslyr, lut och glykol är några exempel.

Jour dygnet runt sedan 1989

Självfallet har vi beredskap dygnet runt året alla dagar. Oavsett vad som hänt- finner vi en optimal lösning med både miljöhänsyn och kostnadseffektivitet!
2024 © Skadeteknik Sverige AB. All rights reserved.

Webbplats skapad av Area81.se

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till personalansvarig Kjell Johansson som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.
Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
- Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare: https://whistle.qnister.com/skadeteknik
- Använd inte företagets dator eller nätverk.
(Alternativt scanna QR koden nedan)