Högtryckstvättning

Få bort smutsen effektivt med Skadetekniks högtryckstvättning

Effektivt, miljövänligt och tidseffektivt

Oavsett om du behöver rengöra din fasad, uteplats eller fordon kan Skadetekniks högtryckstvättning ge dig en snabb och effektiv lösning. Med utrustning som har ett tryck på mellan 200 och 500 bar kan vi ta oss an även de mest envisa smutsfläckarna.

Högtryckstvättning är en effektiv rengöringsmetod som använder vatten under högt tryck för att avlägsna smuts, alger, mossa, fett och andra föroreningar från olika ytor. Den används ofta för rengöring av fasader, uteplatser, fordon, tak och industriella ytor.
Fördelarna med högtryckstvättning:
  • Effektiv rengöring: Högtryckstvätten tar bort smuts som inte kan avlägsnas med traditionella rengöringsmetoder
  • Miljövänlig: Högtryckstvättning kräver minimalt med vatten och rengöringsmedel, vilket gör det till ett miljövänligt alternativ.
  • Tidseffektiv: Högtryckstvätten kan rengöra stora ytor på kort tid, vilket sparar dig tid och pengar.

Jour dygnet runt sedan 1989

Självfallet har vi beredskap dygnet runt året alla dagar. Oavsett vad som hänt- finner vi en optimal lösning med både miljöhänsyn och kostnadseffektivitet!
2024 © Skadeteknik Sverige AB. All rights reserved.

Webbplats skapad av Area81.se

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till personalansvarig Kjell Johansson som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.
Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
- Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare: https://whistle.qnister.com/skadeteknik
- Använd inte företagets dator eller nätverk.
(Alternativt scanna QR koden nedan)