Industriservice

En ren industrilokal bidrar till en effektivare verksamhet, bättre arbetsmiljö, minimerade hälsorisker, förebygger brandrisker och reducerar kostsamma driftstopp.

Ren industrilokal utan störning

En ren industrilokal bidrar till en effektivare verksamhet genom bättre arbetsmiljö, minimerade hälsorisker, den förebygger brandrisker och reducerar kostsamma driftstopp. Exempel på vår industriservice är: högtrycksrengöring, isblästring, vakuumsugning, golv- och betongsanering, kemikaliesanering, före­byggande underhåll och mycket mer.

Vi utför professionell industrisanering med största möjliga miljöhänsyn, och vår personal har den utbildning och kompetens som krävs och tillgång till alla de resurser som behövs för en säker och korrekt utförd sanering.

Vårt mål är alltid att sanera med minimal störning av pågående verksamhet och vi tar full hänsyn till personalen på plats.

Kostnadsfri åtgärdsanalys

Skadeteknikerbjuder en kostnadsfri åtgärdsanalys. Tillsammans med er gör vi en inventering av er verksamhet för att kartlägga vilka åtgärder som möjliggör en ökad effektivitet i företaget och förhindrar kostsamma driftstopp.

Vi gör en noggrann översyn av anläggningen och dokumenterar vad som behöver åtgärdas för att skapa en bra arbetsmiljö och effektivare verksamhet.

Professionell industrisanering

Vi besiktigar, samordnar, sanerar och återställer med totalansvar.

Vår kompetenta personal tar hand om projekten från inventering till dokumentation med fullt ansvar, innovativa lösningar och hög tillgänglighet. Vi arbetar hela tiden med att identifiera, utveckla och ta till oss nya metoder som begränsar negativ miljöpåverkan.

Jour dygnet runt sedan 1989

Självfallet har vi beredskap dygnet runt året alla dagar. Oavsett vad som hänt- finner vi en optimal lösning med både miljöhänsyn och kostnadseffektivitet!
2024 © Skadeteknik Sverige AB. All rights reserved.

Webbplats skapad av Area81.se

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till personalansvarig Kjell Johansson som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.
Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
- Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare: https://whistle.qnister.com/skadeteknik
- Använd inte företagets dator eller nätverk.
(Alternativt scanna QR koden nedan)