Tjänster

Våra tjänster

Om ni är i behov av sanering med avseende på biologisk smitta typ coronavirus, kontaktar ni lämplig enhet så hjälper vi er med detta.

Asbestsanering

Asbest kan finnas på en rad platser i äldre byggnader, till exempel i ventilationen, soprumsväggar, våtutrymmen, under plastmattor och i väggskivor.

Avfuktning, svamp & mögel

Fuktskador kan uppstå på grund av släckvatten efter en brand men även vid exempelvis läckage som kan förstöra byggnadskonstruktionen i ett hus.

Betongslipning

Vi har kompetens, lång erfarenhet och effektiva metoder för betongslipning, sanering och annan behandling av betong.

Brandskadesanering

Vid de flesta bränder är de materiella skadorna ofta omfattande och därför är det viktigt att vi snabbt är på plats.

Fasadtvätt

Vill du ha en ren snygg fasad tar du kontakt med oss för mer information.


Industriservice

En ren industrilokal bidrar till en effektivare verksamhet, bättre arbetsmiljö, minimerade hälsorisker, förebygger brandrisker och reducerar kostsamma driftstopp.

Isblästring

Metoden är helt torr, den ger inga nya restprodukter som skall saneras efter rengörningen, det enda avfallet är den ursprungliga föroreningen.

Klottersanering

Vi erbjuder flera olika metoder för klottersaneringMiljöinventeringar

Vi tillhandahåller konsulttjänster som exempelvis fukt- och kemikaliemätningar med tillhörande riskanalyser.

Miljörelaterade saneringar

Inom vårt affärsområde Mark och Miljö erbjuder vi ett brett utbud av tjänster.


PCB-sanering

PCB kan finnas i byggnader och anläggningar som är uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973.

Rivning

Vi erbjuder totalansvar för hela projekt vid rivning och återställning.


Socialsanering

Sedan 1989 arbetar vi med att återställa bostäder som av en eller annan orsak behöver saneras.

Ventilationssanering

Skadeteknik är ett företag som utför kontroll och rengöring av ventilationskanaler.
2024 © Skadeteknik Sverige AB. All rights reserved.

Webbplats skapad av Area81.se

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till personalansvarig Kjell Johansson som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.
Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
- Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare: https://whistle.qnister.com/skadeteknik
- Använd inte företagets dator eller nätverk.
(Alternativt scanna QR koden nedan)