Rivning

Vi erbjuder totalansvar för hela projekt vid rivning och återställning.

Totalansvar

Vi erbjuder totalansvar för hela projekt vid rivning och återställning. Alla typer av rivning organiseras på rätt sätt, från att frilägga ett skadeområde till att riva ut stora delar av en fastighet vid renovering eller rivning av hela byggnader. Med stor erfarenhet och rätt kompetens är vi med från början till slut och tar ett helhetsansvar för varje del i kedjan.

En del i skadehanteringen är att återställa som det var före skadan, eller enligt annan överens­kommelse.

Varje projekt leds med effektiv samordning och detaljplanering som värnar miljön och minskar kostnaderna.

Projekt- & Byggledning

Skadeteknik arbetar med personal som har gedigen byggteknisk- och konstruktionskunskap. Vi erbjuder projekt- och byggledning av byggnadsprojekt efter skador men även
vid ombyggnader och renoveringar. Oavsett om det är mindre eller större projekt är det viktigt att undvika överraskningar både när det gäller byggkonstruktion och byggmaterial.

Vi ansvarar för projektens totala genomförande med byggsamordning inklusive inventering,besiktning, upprättande av tidsplaner, kostnadsramar, uppföljande kontroller och dokumentation. Självfallet utför vi all nödvändig sanering och tar hand om allt byggavfall och sorterar det enligt lagar och förordningar.

Helhetsansvar ger kvalitet

Vi besiktigar, samordnar, sanerar och återställer med totalansvar.

Vår kompetenta personal tar hand om projekten från inventering till dokumentation med fullt ansvar, innovativa lösningar och hög tillgänglighet. Vi arbetar hela tiden med att identifiera, utveckla och ta till oss nya metoder som begränsar negativ miljöpåverkan.

Jour dygnet runt sedan 1989

Självfallet har vi beredskap dygnet runt året alla dagar. Oavsett vad som hänt- finner vi en optimal lösning med både miljöhänsyn och kostnadseffektivitet!
2024 © Skadeteknik Sverige AB. All rights reserved.

Webbplats skapad av Area81.se

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till personalansvarig Kjell Johansson som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.
Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
- Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare: https://whistle.qnister.com/skadeteknik
- Använd inte företagets dator eller nätverk.
(Alternativt scanna QR koden nedan)