Socialsanering

Sedan 1989 arbetar vi med att återställa bostäder som av en eller annan orsak behöver saneras.

Sanering anpassat för olika situationer

Sedan 1989 arbetar vi med att återställa bostäder som av en eller annan orsak behöver saneras. Vi använder metod anpassad till varje situation, bland annat desinficering, ozonering, foggning och spärrmålning.

Orsakerna kan vara åtskilliga till dålig lukt som kan antyda miljöproblem i fastigheten. Vi utreder vad som är anledningen och hittar källan oavsett vad det beror på.

Luktsanering med ozonering

Det finns många anledningar till att en bostad eller lokal behöver återställas efter en hyresgäst.

Vid behov använder vi oss av ozonering vilket innebär att man med ozongas behandlar och bryter ner de mikroorganismer som ger dålig lukt.

Men beroende på vad det är som luktar och var källan finns väljer vi anpassad saneringsteknik för varje uppdrag.

Vår erfarenhet har gett oss ett bra luktsinne och vi erbjuder en bred arsenal av metoder.

Helhetsansvar ger kvalitet

Vi besiktigar, samordnar, sanerar och återställer med totalansvar.

Vår kompetenta personal tar hand om projekten från inventering till dokumentation med fullt ansvar, innovativa lösningar och hög tillgänglighet. Vi arbetar hela tiden med att identifiera, utveckla och ta till oss nya metoder som begränsar negativ miljöpåverkan.

Jour dygnet runt sedan 1989

Självfallet har vi beredskap dygnet runt året alla dagar. Oavsett vad som hänt- finner vi en optimal lösning med både miljöhänsyn och kostnadseffektivitet!
2024 © Skadeteknik Sverige AB. All rights reserved.

Webbplats skapad av Area81.se

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till personalansvarig Kjell Johansson som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.
Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
- Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare: https://whistle.qnister.com/skadeteknik
- Använd inte företagets dator eller nätverk.
(Alternativt scanna QR koden nedan)